Cổng trục chân dê 30+30/10 tấn nhà máy thuỷ điện

Kiểu loại: Cầu trục hai dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 30+30/10 Tấn
Khẩu độ: 12 mét
Chiều cao nâng: 40 mét
Chế độ làm việc: ISO A6 - A8
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục cảng bốc xếp container

Kiểu loại: Cổng trục cảng
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 5 - 450 Tấn
Khẩu độ: 6 - 40 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A6 - A8
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục một dầm công xôn hai đầu và khẩu độ vợt nhịp lớn

Kiểu loại: Cầu trục 1 dầm.
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 0,5 - 32 Tấn.
Khẩu độ: 30 - 60 mét.
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét.
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7.
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục dạng dàn công xôn hai đầu

Kiểu loại: Cầu trục 1 dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 0,5 - 32 Tấn
Khẩu độ: 30 - 60 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục dạng dàn công xôn một đầu

Kiểu loại: Cổng trục 1 dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 0,5 - 32 Tấn.
Khẩu độ: 30 - 60 mét.
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét.
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7.
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz.
Xem thêm »

Cổng trục một dầm kết cấu tiêu chuẩn

Kiểu loại: Cổng trục 1 dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 0,5 - 30 Tấn
Khẩu độ: 3 - 40 mét
Chiều cao nâng: 5 - 40 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »