Cầu trục một dầm dạng treo

Kiểu loại: Cầu trục 1 dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 0,5 - 30 Tấn
Khẩu độ: 5 - 30 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cầu trục một dầm thiết kế tăng chiều cao

Kiểu loại: Cầu trục 1 dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 0,5 - 30 Tấn
Khẩu độ: 5 - 30 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cầu trục một dầm khẩu độ lớn

Kiểu loại: Cầu trục 1 dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 0,5 - 30 Tấn
Khẩu độ: 30 - 60 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cầu trục một dầm tiêu chuẩn

Kiểu loại: Cầu trục 1 dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 0,5 - 30 Tấn
Khẩu độ: 3 - 40 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »