Hệ thống dạng xếp hình

- Hệ thống đỗ xe nhiều lớp bởi thang nâng (chuyển động thẳng đứng) và bàn dịch chuyển (chuyển động ngang)
- Chuyển động riêng biệt của thang nâng và bàn dịch chuyển ngang trên mỗi tầng.

- Phù hợp với hệ thống đỗ xe lớn.

Xem thêm »