Hệ thống xoay tròn

- Hệ thống đỗ xe với một hình trụ duy nhất (loại vòng)

- Hiệu suất cao, mỗi tầng cung cấp 12 chỗ để xe

- Tốc độ cao nhờ sự kết hợp chuyển động của thang nâng với chuyển động quay

- Đưa xe vào và lấy xe ra theo vài hướng

- Luôn luôn chuyển động hướng về phía trước khi đưa xe vào và lấy xe ra 

- An toàn để người lái xe rời khỏi khu vực đỗ xe một cách thuận lợi

- Công suất chứa tốt nhất là dưới 120 xe cho mỗi hệ thống

Xem thêm »