Hệ thống thang nâng và bàn di chuyển

Hệ thống cổng trục robot

- Kết hợp giữa thang nâng và bàn dịch chuyển giữa cửa vào trên mặt đất và khu vực để xe
- Phù hợp với khu vực để xe lớn: Dễ dàng mở rộng khả năng để xe với việc tăng thang nâng và bàn dịch chuyển một cách đơn giản

- Vận hành riêng biệt cho mỗi tầng, thậm chí trong trường hợp có sự cố của một bàn dịch chuyển gây ra bởi vài lý do như sự kiểm tra thông thường, các hệ thống khác vẫn làm việc tốt

- Có thể tiết kiệm chiều cao vị trí để xe bằng việc làm thép tấm và cấu trúc thay cho bê tông 
- Công suất chứa tốt nhất là hơn 40 xe cho mỗi hệ thống


Xem thêm »