Nhà cao tầng khung thép

Cấu kiện chịu lực chủ yếu của nhà cao tầng khung thép cũng gồm những cấu kiện cột, dầm, sàn tầng tạo thành khung không gian và các hệ thống giằng tạo thành các vách cứng, lõi cứng hoặc các loại dầm dàn ngang (dàn đỉnh, dàn đai, dầm vươn...)
Xem thêm »