Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị nâng

Do hệ thống cầu trục hoạt động trong môi trường: Có nhiệt độ cao, bụi bặm nhiều, tải trọng lớn nên khi hoạt động các thiết bị ở trạng thái rung động lớn, thời gian hoạt động liên tục 24/24… Do đó cần phải có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, theo đúng kế hoạch, quy trình phải được theo dõi thường xuyên để đảm bảo quá trình sản xuất luôn được hoạt động liên tục.

Xem thêm »