Cổng trục

Cổng trục là loại thiết bị chuyên dùng chạy trên hai hệ thống ray có các cụm bánh xe công tác 550/500 - Từ 8 bánh đến 64 bánh có nhiều loại tải trọng nâng khác nhau từ 10 tấn đến 1200 tấn... Đồng thời cũng có nhiều loại khẩu độ khác nhau thường từ 10m, 14m đến 160m, tuỳ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. Loại cẩu này có ưu thế đặc biệt là có thể cẩu được tải trọng rất lớn nhưng không phụ thuộc vào tầm với, có thể chạy dọc, ngang, nâng, hạ theo chiều X; Y; Z . Loại cẩu này chủ yếu dùng ở ngoài trời và được sử dụng trong lĩnh vực đóng tàu, các kho bãi lớn, trong lĩnh vực công nghiệp...

Cổng trục 100/20 tấn

Kiểu loại: Cầu trục hai dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 5 - 450 Tấn
Khẩu độ: 6 - 40 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục chân dê nhà máy thuỷ điện

Kiểu loại: Cổng trục hai dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 5 - 450 Tấn
Khẩu độ: 6 - 40 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A5
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục hai dầm chuyên dụng bốc xếp vật liệu rời

Kiểu loại: Cổng trục hai dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 5 - 450 Tấn
Khẩu độ: 6 - 60 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục hai dầm 150/30 tấn

Kiểu loại: Cầu trục hai dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 5 - 450 Tấn
Khẩu độ: 6 - 40 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục hai dầm khẩu độ lớn và công xôn lớn

Kiểu loại: Cầu trục hai dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 5 - 450 Tấn
Khẩu độ: 20 - 60 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục hai dầm có chiều cao nâng lớn

Kiểu loại: Cổng trục hai dầm.
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 5 - 300 Tấn
Khẩu độ: 6 - 60 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục hai dầm tổ hợp

Kiểu loại: Cổng trục hai dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 5 - 450 Tấn
Khẩu độ: 6 - 40 mét
Chiều cao nâng: 5 - 50 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục hai dầm dạng tổ hợp có khẩu độ vượt nhịp lớn

Kiểu loại: Cổng trục hai dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 5 - 450 Tấn
Khẩu độ: 6 - 40 mét
Chiều cao nâng: 5 - 60 mét
Chế độ làm việc: ISO A3 - A7
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »

Cổng trục chân dê 30+30/10 tấn nhà máy thuỷ điện

Kiểu loại: Cầu trục hai dầm
Xuất xứ: VINAMAINEX - Việt Nam
Tải trọng: 30+30/10 Tấn
Khẩu độ: 12 mét
Chiều cao nâng: 40 mét
Chế độ làm việc: ISO A6 - A8
Nguồn điện làm việc: 3Pha – 380V – 50Hz
Xem thêm »